Sammenfatning fra dialogmøderne 2015

Sammenfatning fra dialogmøderne

Miljøafdelingen har fået rigtige mange gode ting at arbejde videre med efter de to dialogmøder i Als og Øster Hurup.

Information

Information var et punkt, der blev talt meget om, herunder at det er vigtigt, at den information, som sendes ud er kort og præcis. Hertil skal vi implementere de piktogrammer, der også bruges til indsamling ved enfamilieshuse, række og etagebygninger. Vi skal skabe et brand omkring disse piktogrammer, sådan at når man ser dem, så ved man, hvad de står for.

Vi skal gerne have information på minimum dansk, engelsk og tysk. Her kunne vi have noget samarbejde med udlejningsfirmaerne. Udlejningsfirmaerne kan være med til at sikre, at vores sommerhusgæster fra udlandet får denne information. Det blev foreslået, at man kunne have en ”sorteringstavle” med piktogrammer i hvert sommerhus.

Placering af min genbrugsstation

Med hensyn til placering kan vi se, at det der går igen er, at de centrale pladser skal ligge på de veje, som sommerhusgæsterne bruger, enten når man skal ud for at handle eller er på vej til/fra sommerhuset. Det skal være pladser, hvor der er god plads og nemt at komme til. Pladserne skal være overskuelige, og vi skal gerne skabe en genkendelse med vores piktogrammer. Rundt om pladser skal der være pænt og rent, da rod skaber mere rod.

Miljøafdelingen kigger på alle de mulige placeringer, som der blev foreslået på mødet, og vi vil forsøge at finde nogle passende lokationer for de centrale løsninger. Endvidere undersøges muligheden for at opstille flere beholdere på adgangsvejene til stranden.

Restaffald

En anden ting der var meget fokus på, er aflevering af restaffald. Det har vi taget til efterretning, og vi lader derfor ordningen med indlevering af restaffald på Als Genbrugsplads løbe året ud (2015). Der vil i løbet at efteråret blive taget en politisk beslutning om præmisserne for denne løsning, og om den skal forsætte, samt i hvilken form.

Tømning

Miljøafdelingen undersøger muligheden for tømning i uge 9, i stedet for uge 8.

Strandrensning

Der kom et par spørgsmål, som ligger uden for vores affaldsområde, men hvor vi lovede at undersøge tingene nærmere.

Kan det godt passe, at der kun er strandrensning nord for havnen i Øster Hurup?

Det er korrekt, at der bliver kun foretaget strandrensning nord for havnen. Miljøafdelingen vil spørge hos de aktører, som står for strandrensningen om baggrunden for, at der ikke foretages strandrensning syd for havnen.

Kloakering

Der blev spurgt til, om kloakeringsplanen stadig går efter planen?

Svar: ”Tidsplanen for kloakering af sommerhusene i Øster Hurup-området er ændret for områderne øst for Kystvejen fra Gl.Landevej i nord til Ryttermarken i syd. Området var oprindelig planlagt kloakeret i 20142015. Kloakeringen er udskudt til 2016 -2017. De øvrige områder følger den oprindelige plan.

Områdernes afgræsning og tidsplan kan findes på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside.

Kort over Mariagerfjord Kommune

Har du yderligere spørgsmål, så kontakt Natur og Miljøafdelingen eller Mariagerfjord Vand A/S.

***************************

Vi takker endnu engang for det store fremmøde, og de mange gode ideer og forslag vi fik med hjem.

Mariagerfjord Kommune Miljøafdelingen

Se dokumentet som pdf her.