Bestyrelsens beretning 2015-2016

Bilag 1: Bestyrelsens beretning 2015-2016 ved formanden

Vi, i den siddende bestyrelse, har siddet endnu et år. Et år uden de store ændringer i området, men med fokus på at bevare det dejlige sted Vidjeparken er.

Der er gået endnu et år i Vidjeparken, med de sædvanlige gode arrangementer: Arbejdsdag efterår, generalforsamling, arbejdsdag forår og Skt. Hans arrangement i fælleshus/ved bålpladsen.

Tak for tilslutningen og hjælpen ved disse arrangementer og generelt tak til de frivillige, der vedligeholder vores velfungerende hjemmeside, lapper huller i vejen, slår græs på stier langs/til vandet og mange andre ting der foregår ”helt af sig selv”, men bestemt ikke ubemærket. Fantastisk arbejde.
Jeg vil gerne fremhæve vores Facebook gruppe, ”Vidjeparken”, som kan og bliver brugt, som kommunikationsmedie mellem medlemmerne. Der kan blandt andet advares om ubudne gæster i området, som vi desværre har haft.

Jeg vil også gerne nævne vores ændring af vedtægterne, så vi nu udsender al kommunikation på mail. Dette er trådt helt i kraft nu og fungerer fint, det giver bl.a. en stor portobesparelse.

Er der en grøft, der trænger til oprensning eller en gren der hænger lidt i vejen, eller et hul i vejen så ring/skriv eller sig det til os fra bestyrelsen. Vi fra bestyrelsen ser ikke alt og skal IKKE være kontrollanter, der kontrollerer at alt er 100% i orden. Kontakt os løbende som tingene konstateres, så har vi nemmere ved at løse opgaverne, og de bliver løst hurtigere.

Vi ser bestyrelses vigtigste arbejde i de små, men vigtige tiltag som legepladsen, markering af stier, opsætning af permanente bænke og løbende vedligehold af stier, veje og grøfter. Vedligehold af vejene, som desværre kan være en bekostelig omgang når ”bunden” af vejkassen rammes, og der skal køres meget grus på, men dette er også nødvendigt.

I uge 43 holdes møder med entreprenør ang. opgravning af grøfter, efter behov. Arbejdet forventes udført i uge 44 eller 45.

Der er fornylig konstateret, at der graves ved/på stranden og bortkøres sand. Vi har rettet henvendelse til Mariagerfjord Kommune, der har overgivet sagen til kystdirektoratet, her afventer vi svar/reaktion
Såfremt der ønskes andre/flere aktiviteter end hvad der foregår nu, så lad os høre om disse ønsker, som sagtens kan køres i udvalg udenfor bestyrelsen. Alle forslag er velkomne, men alle forslag kan ikke blive til noget.

Bestyrelsen ikke er noget i sig selv, men fungerer kun i kraft af medlemmerne i foreningen. De ændringer mv. som skal laves skal komme ud af de ønsker og ideer som medlemmerne kommer med til generalforsamlingen og ved løbende dialog.

Vi skal glæde os over et fantastisk område med flot natur, rigt dyreliv, samt fred og ro.

På bestyrelsens vegne