Generalforsamling 2016

Indkaldelse til generalforsamling

Grundejerforeningen Vidjeparken

Søndag den 16. oktober 2016, kl. 10.00 i
TULSTEDHUS, ALS ODDEVEJ 24, HELBERSKOV

NB – VIGTIG INFORMATION!

Iflg. § 30, i foreningens vedtægter, udsendes informationer vedr. indkaldelse til generalforsamling, mv., nu via e-mail og hjemmeside.

NB! Dog kan medlemmer, der ikke har nogen e-mail adresse, rette henvendelse til kassereren, og fremover få tilsendt information via postvæsenet.

Medlemmer hvor foreningen mangler, eller har forkert, e-mail adresse kan IKKE fremover forvente at modtage disse informationer.

Der mangler stadig nogle få e-mail adresser i foreningens adressekartotek – så, alle der har en e-mail adresse, og som ikke tidligere har oplyst den, eller som har ændret den, bedes venligst oplyse den til foreningen:
Send den, via e-mail til kasserer@vidjeparken.dk, eller oplys den på tlf. 28950903.

Er du ikke længere ejer af hus/grund i Vidjeparken, bedes du opgive den nye ejers navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse til: kasserer@vidjeparken.dk.

Kontingentet skal betales via bank/netbank. Girokort udsendes ikke mere.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab (se regnskab her)
4. Indkomne forslag:
5. Fremlæggelse af budget (se budget her)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:

a, 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jørgen Jensen, Dagmar Rahbek (ønsker ikke genvalg) og Gert Qvist
b, 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er Daniel Christensen og Jens Erik Olesen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant:

a, 1 revisor. På valg Carl Jørn Adamsen
b, 1 revisorsuppleant. På valg er Maren Justesen
8. Eventuelt.

 

Kontingentopkrævning er vedlagt.

Kontingentet bedes indbetalt senest onsdag den 05-10-2016.

For at have stemmeret på generalforsamlingen skal kontingentet være indbetalt rettidigt. Ved indbetaling senere end ovennævnt, bedes dokumentation medbragt.

Se indkaldelsen som pdf her.