Arbejdsdag, den 26.04.2014

Arbejdsdag, den 26.04.2014, mv. (se billederne under galleri)

Dagen startede ved postkasserne kl. 9.30, med en morgenbitter og fordeling af opgaverne til de ca. 30 fremmødte.

På legepladsen blev der monteret en fugleredegynge og en dobbelt vippe, og de øvrige legeredskaber blev malet. Postkasserne blev forsynet med nye læsbare numre.
Langs veje og stier blev der klippet grene og fældet småtræer (stamvejene blev repareret inden påske, og resten kommer til snarest).

Lodshuset blev malet, borde/bænke blev kørt ud til pladserne ved strandkanten og et par borde/bænke blev repareret. Den sidste træbro, der er tilbage efter “Bodil”, blev repareret (de øvrige overgange er i foråret blevet rørlagt).

Info-tavlen ved indkørslen blev pudset og nyt områdekort midlertidig ophængt (males og repareres senere).

Frokosten i form af burgere blev indtaget ved legepladsen ved 12-tiden, og aktiviteterne fortsatte indtil kl. ca. 15, hvor der blev serveret kaffe med lækker hjemmebagt kage.

Dagen forløb planmæssigt og vejret var med os.

Bestyrelsen takker alle fremmødte for arbejdsindsatsen.