Arbejdsdagen, den 02.05.2015

Arbejdsdagen, den 02.05.2015

Dagen startede i fuld sol ved postkasserne kl. 9.30, med en morgenbitter og fordeling af opgaverne til de 20 veloplagte fremmødte. Der kom flere, der havde været forhindret af andre gøremål, til i løbet af dagen.

Efter ”morgenmødet” fordelte deltagerne sig ud til de enkelte opgaver:

Info-tavlen ved indkørslen til Vidjeparken blev malet, og ser nu rigtig godt ud.

Langs stranden blev der monteret 3 bænke. Bænkene er lavet af tunge materialer, så de bør kunne modstå blæst og ekstrem højvande. Super.

Stierne – bortset fra de 2 mod Odde Naturpark og Jægerskoven – blev savet og klippet igennem, så de nu er farbare, om end med lidt forhindringer, især på den lige nord for stamvejen. Den vil blive forsøgt gjort mere farbar ved at lave broer hen over et par af grøfterne.

Borde/bænke var – bortset fra 2 stk. – allerede blevet kørt ud til pladserne ved strandkanten, så de sidste 2 var hurtigt på plads. Et bord/bænk blev repareret, et andet blev kasseret pga. for dårlig stand, og så blev der samlet 2 nyindkøbte borde/bænke.

Ved 12-tiden mødtes alle på legepladsen for at indtage frokosten, i form af burgere og vand/øl, og få en god sludder med de andre deltagere.
Herefter fortsatte aktiviteterne indtil ved 15.00-tiden, hvor alle igen samledes til kaffe og lækker hjemmebagt kage.

På nogle af vejene skulle hullerne have været fyldt op med grus, men det blev desværre ikke nået inden for den afsatte tid. Herudover var der yderligere et par punkter på dagsordenen, der ikke blev nået.

Vejret viste sig fra den pæne side med sol det meste af dagen, med kun enkelte dråber først på eftermiddagen.

En hyggelig dag med vel udført arbejde forløb planmæssigt, og vejret var med os.

Stor tak til alle fremmødte for arbejdsindsatsen!