Renovation

Affaldscontainere ved postkasserne

Mariagerfjord Kommune har besluttet, at de ikke længere vil servicere affaldscontainerne ved postkasserne. Containerne er allerede fjernet og kommunen foreslår derfor eventuel opgradering af affaldsordningerne ved de enkelte parceller.

Flyeren “Hvor kan jeg aflevere mit affald?”

Brev fra Mariagerfjord Kommune af 17.04.2015.

Mariagerfjord Kommunes vejledning i vælg af størrelse på affaldsbeholder.

Mariagerfjord Kommunes affaldsplan 2014-2024.

Mariagerfjord Kommunes renovationsafgifter.