Kontakt

Kontaktoplysninger

Formand
Rasmus Glibstrup
Vidjeparken 91 + 92
Tlf.: 28 10 06 06
formand@vidjeparken.dk

Kasserer
Mogens Thomassen
Vidjeparken 156
Tlf.: 29 63 77 23
kasserer@vidjeparken.dk

Sekretær
Dorthe Dahl
Vidjeparken 88
Tlf.: 22 88 42 62
sekretaer@vidjeparken.dk

Bestyrelsesmedlem
Kim Nielsen
Vidjeparken 145
Tlf.: 40 31 76 22
kimnielsen68@gmail.com
Henvendelse vedr. udlejning af borde/stole

Bestyrelsesmedlem
Mads Bertel Petersen
Vidjeparken 122
Tlf.: 20 49 12 52
Henvendelse vedr. veje og grøfter

Suppleant
Niels Laugesen
Vidjeparken 128

Heidi Pihl
Vidjeparken 40

Revisorer
Vibeke Grønnebek
Vidjeparken 167

Lars Hedelund
Vidjeparken 93

Revisorsuppleant
Jytte Poulsen
Vidjeparken 48