Facebook

Facebook gruppen ‘Vidjeparken’

Medlemskab af gruppen er forbeholdt medlemmer af Grundejerforeningen Vidjeparken.

Gruppen er oprettet med henblik på, at medlemmer kan se information, deltage i debat samt lave og kommentere opslag.

Vi forbeholder os ret til at sikre os, at medlemsansøgere har den nødvendige relation til Grundejerforeningen Vidjeparken. Ansøgere, som ikke besvarer de to simple spørgsmål vil blive afvist uden varsel. Det kan ske, at der går en rum tid, før ansøgeren bliver accepteret – eller måske endda afvist. Vi kan desuden se os nødsaget til at kontakte ansøgere personligt, for indhentning af information vedrørende relation til foreningen. Vi accepterer naturligvis flere medlemskaber pr. husstand, men vi kan se os nødsaget til at indhente accept på medlemskab fra det medlem, som har relationen til den pågældende ansøger.

Det forventes, at du selv forlader gruppen, hvis du ikke længere er medlem af, eller har relation til Grundejerforeningen Vidjeparken. Skulle det komme til administratorernes kendskab, at du ikke længere har relation til Grundejerforeningen Vidjeparken, vil du blive fjernet som medlem uden varsel.

Vi opfordre til, at der holdes en naturlig god stemning i gruppen. Opslag, som administratorer finder stødende eller på anden måde upassende, vil blive slettet uden varsel.

Opslag af erhvervsmæssig kommerciel art, der ikke er godkendt af en administrator, vil blive slettet uden varsel.

Eventuel kontakt til bestyrelsesmedlemmer bedes venligst foretaget direkte pr. mail. Bestyrelsesmedlemmer er ikke forpligtiget til at svare på spørgsmål eller forholde sig til opslag i denne gruppe.

Vi glæder os til gode debatter, meningsudvekslinger og informationer om stort og småt i vores grundejerforening.

Facebook_

PS: Vi forbeholder os ret til at ændre betingelserne hvis vi finder det hensigtsmæssigt.