Generalforsamling

Hvornår:
17. oktober 2021 kl. 10:00 – 14:00
2021-10-17T10:00:00+02:00
2021-10-17T14:00:00+02:00

Indkaldelse til generalforsamling

Grundejerforeningen Vidjeparken
Søndag den 17. oktober 2021, kl. 10.00-13.00 på
Als Kro og badehotel, Øster Hurupvej 1, 9560 Hadsund

VIGTIG INFORMATION!
Iflg. § 30, i foreningens vedtægter, udsendes informationer vedr. indkaldelse til generalforsamling, mv., via e-mail og hjemmeside.
OBS! Medlemmer, der ikke har nogen e-mail adresse, kan rette henvendelse til kassereren, og få tilsendt information via postvæsenet.
Medlemmer hvor foreningen mangler, eller har forkert, e-mail adresse kan IKKE forvente at modtage disse informationer.
Der mangler stadig nogle få e-mail adresser i foreningens adressekartotek – så, alle der har en e-mail adresse, og som ikke tidligere har oplyst den, eller som har ændret den, bedes venligst oplyse den til kasseren.
Er du ikke længere ejer af dit hus/grund i Vidjeparken, bedes du opgive den nye ejers navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse til: kasserer@vidjeparken.dk.
Kontingentet skal betales via bank/netbank. Girokort udsendes ikke mere.

Dagsorden

1.   Valg af dirigent.
2.   Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3.   Aflæggelse af regnskab.
4.   Rettidigt indkomne forslag:
a.   Forslagsstiller: Bestyrelsen
Forslag om vedtagelse af brandregulativ for brug af åben ild – se vedlagte beskrivelse.
5.   Fremlæggelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:
a.   Bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Kim Nielsen (modtager genvalg)
Berit Arbjerg Pedersen (modtager genvalg)
b.   Bestyrelsessuppleanter
På valg er:
Lasse Lybæk
Mads Bertel Petersen (modtager genvalg)
7.   Valg af revisor og revisorsuppleanter:
a.   Revisor
På valg er:
Ilse Rasmussen (modtager ikke genvalg)
b.   Revisorsuppleant
På valg er:
Erik Klemmsen
8.   Eventuelt.
Under “eventuelt” kan der ikke sættes forslag under afstemning.
Kontingentopkrævning udsendes særskilt
Kontingentet bedes indbetalt senest mandag den 11-10-2021.
For at have stemmeret på generalforsamlingen skal kontingentet være indbetalt rettidigt. Ved indbetaling senere end ovennævnt, bedes dokumentation medbragt.

Bilag:
Regnskab 2020-2021
Budget 2021-2022