Træfældning i Vidjeparken

Onsdag den 18.juli var Hede Danmark (Hedeselskabet) her og demonstrerede træfældning i området. De savede ca. 35 træer ned på lige så mange minutter. Hvis man er interesseret i at få fældet nogle træer på grunden, skal man henvende sig til formanden, Erik Klemmsen. Hvis der er nok interesserede, vil der så blive fældet til vinter, og man vil få udmelding om, hvad hvert træ koster (100-500 kr. pr. træ, men så er der også ryddet op!)

 

 

Sankt Hans

I år afholdes festen selve Sankt Hans aften, idet den i år falder på en lørdag.

Vi mødes ved fælleshuset kl. 18.30, hvor bestyrelsen har tændt grillerne op og dækket borde i teltet. Medbring selv mad, stol, tallerkener og bestik.

Båltale og bål ved havet klokken 20.30

Fællesarealer

Husk at fællesarealer er vore fælles arealer.Find dine skelpæle, så du er klar over, om du er på egen eller fælles grund. Hvis du har et ønske om at rydde lidt/fælde lidt i fællesarealet nær din grund, bedes du henvende dig til en fra bestyrelsen, som så vil vurdere, om det er til vort fælles bedste. Altså: på din egen grund bestemmer du selv. I fællesarealerne skal der tages hensyn til os alle.